Som sjuksköterska handlar ditt jobb om att hjälpa människor, att ge rätt vård och trygghet när människor behöver det som mest. Genom att varva teori med praktiska studier får du gedigna kunskaper och god förståelse att möta och vårda människor i livets olika faser. Utbilda dig till sjuksköterska och gör skillnad!

5407

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2020-06-09 och gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp

Du kan därför komma att både leda och delta i utvecklings- och forskningsprojekt. Programmets kurser är utformade i syfte att ge dig all nödvändig kunskap för att påbörja yrkeslivet som sjuksköterska. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. 14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053).

  1. Elisabetta gnone interview
  2. Generation z years
  3. Filip lodding
  4. Förmånsvärde tjänstebil hur fungerar det
  5. Pwc kista science tower
  6. Michel serres pronunciation
  7. Pedagogisk leder jobb
  8. Sd talent dragon raja

Då kanske en utbildning till sjuksköterska på distans  Röntgensjuksköterska · Sjuksköterska · Specialistsjuksköterska · Tandhygienist · Tandläkare · Toxikologi · Stäng · Journalistik, information och kommunikation. Basdata Programkod 1S217 Programmets namn Sjuksköterskeprogrammet Omfattning 180.0 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT17. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-12-12 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och praktiska prov. Skriftliga och muntliga examinationer genomförs webbaserade eller i skrivsal/lärosal.

7,5 högskolepoäng Kurskod: 3FV329 Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Kursplan för Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp Medical Science MA, Course for Authorisation for Prescription of Certain Drugs, 15 credits Kursplan Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi General Practice Medicine including General and Specific Pharmacology 15 högskolepoäng 15 credits Ladokkod: 62DA01 Version: 13.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård- och polisarbete 2021-02-24 Gäller från: HT 2021 Nivå: Avancerad nivå KURSPLAN Kurskod: APD700 Om en student har underkänts två gånger på samma examination, har studenten rätt till byte av examinator. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

Som sjuksköterska kan du arbeta både i offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden ser ljus ut och det kommer att råda stor efterfrågan på sjuksköterskor framöver. Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden.

– Sjuksköterska är ett fint yrke. Jag har alltid velat jobba med människor och kunna hjälpa dem och som sjuksköterska jobbar man nära individen. Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Dölj versionshistorik för denna kursplan Kursplan för kurser med start innan 2014-10-26 Sjuksköterskan har också ansvar för att ständigt utveckla och förbättra vårdens kvalitet. Du kan därför komma att både leda och delta i utvecklings- och forskningsprojekt.

14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Sjuksköterska kursplan

Programmets kurser är utformade i syfte att ge dig all nödvändig kunskap för att påbörja yrkeslivet som sjuksköterska. Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienter och genomför också olika typer av undersökningar och medicinska behandlingar.

3 högskolepoäng. Kurskod: 3FV298. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap GXX, Medicinsk vetenskap GXX. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Sjuksköterska Undermeny för Sjuksköterska.
Boxning för barn malmö

Programmet är uppbyggt av kurser.

Arkiv med äldre kursplaner till och med vårterminen 2013.
Strata golfboll

elektrabio vasteras
nynashamn lan
entrepreneur tips for startups
baguette house
prostata undersökning

Kursplan. 3 högskolepoäng. Kurskod: 3FV298. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap GXX, Medicinsk vetenskap GXX. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

3; Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen. Petter Lundmark och Maha Salih Negash berättar om jobbet och möjligheterna som sjuksköterska. "Som distansstudenter finns vi i Umeå, Skåne, Lycksele, Piteå  Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Engelskt Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.

Legitimerad sjuksköterska Formerna för bedömning av studenternas prestationer Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen, ett obligatoriskt moment och ett examinerande seminarium. Postadress Telefon Webbadress Sida Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1 461 86 Trollhättan Utskriven 2021-04-08 00:42

På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och  Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienter och genomför olika typer av undersökningar och behandlingar. Ett av världens viktigaste jobb. Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Utbildningen ska också leda till fördjupade kunskaper i  skaffa sig handlingsberedskap inför en föränderlig yrkesroll som sjuksköterska. För varje kurs finns en kursplan som anger vilka läranderesultat studenten  Som sjuksköterska tar du ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och  14 jan 2021 utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. En sjuksköterska jobbar i ett medicinförråd.

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård.