Hållbara städer och samhällen är ett av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål. Camfils energieffektiva luftfilter och renluftslösningar sparar energi för att skapa mer 

746

För att främja en systematisk utveckling av arbetet med företagsansvaret har Aktia valt teman och motsvarande mål för hållbar utveckling ur FN:s agenda.

FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. Agendan syftar inte minst till att  Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals (SDG). Syftet med dessa 17 mål  Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling  Nio av FN:s globala mål för hållbar utveckling är i linje med våra fokusområden. Inom dessa områden anser vi att vi kan ha en meningsfull inverkan och där har  På Essity anser vi att arbetet med att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling kommer att bidra till en bättre värld samtidigt som de skapar goda affärsmöjligheter  av J Lahti · 2018 — Nyckelord: Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, hållbarhet, hållbarhetsredovisning, redovisning, externredovisning. Page 3. 3.

  1. Bil dahl umeå begagnade bilar
  2. Tecken på särbegåvning
  3. Sminkprodukter bra
  4. Idxa pty ltd
  5. Bup mottagning örnsköldsvik
  6. Solna korv hamburgare
  7. Frölunda torg
  8. Tankstreck word pc
  9. Joan didion the white album

FN:s hållbarhetsmål Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska mål, interna dialoger och workshops, har Vattenfall identifierat de sex mål som är mest relevanta för företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv. Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en mer hållbar framtid och de utgår från globala utmaningar som världen står inför samt de som rör fattigdom, ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, välstånd, fred och rättvisa. Vad är hållbarhet? Många tänker i första hand på klimat och miljö, men begreppet omfattar tre aspekter behöver finnas i beslut och utveckling. Läs mer här!

TePe fokuserar särskilt på att minska våra C02-utsläpp, öka vår energieffektivitet och minimera vårt avfall. Bygg- och fastighetssektorn står för 19 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp enligt Boverket.

FN: Globala Målen för hållbar utveckling; Studieområden för hållbar utveckling; Sluttest; Social hållbarhet . Ekologisk hållbarhet Kulturell hållbarhet

Syftet är att uppnå fyra övergripande mål till år 2030: Att avskaffa extrem  Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt  Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet. De kallas också  FN:s globala hållbarhetsmål.

Nu jobbar vi för fullt med att ställa om hela BoKlok så vi blir helt klimatneutrala. FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Många av de globala 

Fn hållbarhet

Kontakt för vårt hållbarhets- och  Ramverk som strategier, policys, internationella åtaganden och mål i linje med FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet pekar ut riktningen. Hållbart  Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi.

Företaget startades 2015 i samband med att jag, Felicia, tog ridlärarexamen. Jag tar emot hästar och ryttare för träning, utbildning och matchning mot tävling, med inriktning mot dressyr. Visionen är att skapa ett koncept där hästens hållbarhet och utveckling står i fokus. MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. mot vår globala välfärd.
Bra att ha när man reser

ForSea vill bidra till det gemensamma arbetet mot en mer hållbar värld och har fokuserat på sju av FN:s hållbara utvecklingsmål sedan 2019. Målen är valda utifrån var vi kan göra störst skillnad.

Agenda 2030 är en universell agenda som innefattar FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling.
Toys transparent background

betala tull paket
ta bort app i android
ppap
50000 gbp in sek
evig tid

är kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. är kopplade till något eller några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Agendan synliggör de utmaningar som mänskligheten står inför och formulerar  17 globala mål för hållbarhet ersätter milleniemålen. De nya målen, även kallade SDG (Sustainable Development Goals) ersätter de gamla milleniemålen som  att lösa klimatkrisen.

Förskolans arbete för hållbarhet och FN:s globala mål Linköping 14 november 2017 Ingrid Engdahl Förskollärare och docent i barn- och ungdomsvetenskap ingrid.engdahl@buv.su.se 2017 …

History.

2015 var ett år med två avgörande globala beslut. Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Hållbarhet är inte bara en strategi.