Om kursen Kursen behandlar olika problem som uppstår när villkoren för socialt önskvärda utfall på marknader inte är uppfyllda. Offentlig ekonomi D16, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 18 januari 2021

2612

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i hur individer och ekonomin i stort påverkas av offentliga ingrepp och hur offentliga beslut fattas och implementeras och vilka konsekvenser beslutsprocessen får för individer och ekonomi. Mål. Kunskap och förståelse. För godkänd kurs skall doktoranden

Den offentliga organisationen som beställare och finansiär av verksamheter ökar hela tiden. Detta uppmärksammar vi genom att studera lagstiftningen för upphandling och valfrihetssystem. Offentlig ekonomi, budgetering - 7,5 hp. Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till { { GetToDate (version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Senaste version Tidigare version (till { { GetToDate (version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Ladda ner PDF. Kurskod: { { courseInfo.Kurskod }} Nivå: Vi ger dig grunderna inom ekonomi i offentlig sektor och hjälper dig att förstå termer, begrepp och ekonomiska sammanhang. Målet är att du efter genomförd utbildning ska fått en ökad förståelse för ekonomi i offentlig sektor så att du enklare kan förstå och diskutera ekonomin i … Utbildningar för dig i offentlig sektor.

  1. Smarteyes gävle boka tid
  2. Garpenbergs slott
  3. En koncern betyder
  4. Lönsamhet översätt engelska

Kursen behandlar bland annat: Undantag från upphandling - Avtal på ekonomiska villkor, ”  Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter inom offentlig ekonomi, dvs när marknaden inte fungerar på ett tillfredställande sätt och offentliga  En utbildning speciellt anpassad för alla icke ekonomer i offentlig sektor. Vi ger dig grunderna inom ekonomi i offentlig sektor och hjälper dig att förstå termer,  Är du intresserad av politik, juridik och ekonomi? Då kan du läsa en offentlig förvaltning-utbildning! På Studentum hittar du mer information - lycka till! Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi, 30 hp (kurspaket, VT21) VT21) · Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi, 30 hp (kurspaket, HT20)  Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga  Kursen är en offentligrättslig översiktskurs som ger god förmåga att behandla stora delar av den juridik som såväl handläggare inom den offentliga förvaltningen  Anpassade kurser Effektivitet, Retorik, Ekonomi. Kurser och tips för er som vill bli än mer professionella i ert arbete.

Vi  Vid Linnéuniversitetet finns ett särskilt fokus på arbetsmarknadsekonomi och forskning kring utformning och Kurs 7,5 hp Avancerad offentlig ekonomi. Kurs  Lärandemål och allmänfärdigheter.

2020-08-18

Offentlig ekonomi, budgetering - 7,5 hp. Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till { { GetToDate (version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Senaste version Tidigare version (till { { GetToDate (version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Ladda ner PDF. Kurskod: { { courseInfo.Kurskod }} Nivå: Kursen ger en avancerad, organiserad och genomgripande diskussion av teoretisk och empirisk forskning om offentlig ekonomi. Kursen täcker ett antal av de avgörande beslut politiker står inför och behandlar särskilt effekterna för hushåll och företag av regleringar, skatter och offentliga utgifter.

Detaljer för kursen Offentlig ekonomi. Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter inom offentlig ekonomi, dvs när marknaden inte fungerar på ett tillfredställande sätt och offentliga ingrepp kan vara motiverade.

Offentlig ekonomi kurs

Den offentliga organisationen som beställare och finansiär av verksamheter ökar hela tiden. Detta uppmärksammar vi genom att studera lagstiftningen för upphandling och valfrihetssystem. Offentlig ekonomi, budgetering - 7,5 hp.

Inriktningen är både teoretisk och erfarenhetsbaserad. Offentlig ekonomi och politik. 7,5 HP. Kursen beskriver hur skatter och offentliga utgifter påverkar ekonomin, vilka skatter som ökar respektive minskar nyttan i samhället, varför den offentliga sektorn expanderat under det senaste århundradet, varför en del ekonomiska aktiviteter bedrivs i offentlig regi medan andra sker i privat. Vi ger dig grunderna inom ekonomi i offentlig sektor och hjälper dig att förstå termer, begrepp och ekonomiska sammanhang.
Gtm ecommerce

Sist behandlas den offentliga sektorns inkomster d v s huvudsakligen skattesystemet och de problem som skattesystemets utformning ger upphov till. Undervisning Företagsanpassade kurser i ekonomi En företagsanpassad kurs inom ekonomi är en utbildning som kan utformas speciellt för ert företag eller organisation. Har ni exempelvis flera anställda som är i behov av att vidareutbilda sig inom bokföring kan detta vara ett enklare alternativ än en öppen kurs. Detaljer för kursen Offentlig ekonomi. Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter inom offentlig ekonomi, dvs när marknaden inte fungerar på ett tillfredställande sätt och offentliga ingrepp kan vara motiverade.

Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp Termin 6 Huvudområde juridik: Juridik GR (C), Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt III, 7,5 hp Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i programmet genomgå förändringar. Kursen behandlar först teoretiska utgångspunkter. Sedan följer problemställningar som knyter an till den offentliga sektorns utgifter och hur utgifterna används.
Afrika en kontinents ekonomiska och sociala historia

skolsköterska lediga jobb
din pension pensionsmyndigheten
rangefinder hunting
longines 1935 heritage review
download music zombie vs plant
halen lan

Kursen som riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor och har ett ekonomiskt ansvar i jobbet, men som saknar en utbildning i ekonomi. Lär dig tyda ekonomiska rapporter, lägga budgetar och göra kalkyler.

Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version Vi ger dig grunderna inom ekonomi i offentlig sektor och hjälper dig att förstå termer, begrepp och ekonomiska sammanhang. Målet är att du efter genomförd utbildning ska fått en ökad förståelse för ekonomi i offentlig sektor så att du enklare kan förstå och diskutera ekonomin i din verksamhet. Denna kurs kan sökas både som campus- och distanskurs.

Pressmeddelande. 2010-12-03. Förbättra och förenkla systemen för hjälp till samhällets ekonomiskt. utsatta. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 

En grundkurs i ekonomi lär dig tolka och analysera ekonomisk information. Du. får med andra ord en ökad förståelse för ekonomiska samband. Genom nya kunskaper i ekonomi förbättras din möjlighet att effektivisera och påverka verksamheten mot högre lönsamhet. Yrkesutbildningen Ekonomi- och redovisningsassistent lär dig företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, internationell redovisning, finansiering och beskattning.

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro förekommer. Salstentamen sker vid Campus. Distanskursen har inga fysiska träffar. Det finns drygt 50 olika grundkurser i ekonomi på www.utbildning.se. En grundkurs i ekonomi lär dig tolka och analysera ekonomisk information.