Grundskolekompetens/grundläggande svenska som andraspråk eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper. Utbildningsstart.

3356

I kombination med en lärarexamen, ger 45 hp i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-9. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskursen SSA125 mot 90 hp i svenska som andraspråk.

Gäller fr.o.m. ht 2019. För godkänt resultat på samtliga delar av CTL101 gäller att skriftliga uppgifter, inklusive Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2.

  1. Toni morrison the bluest eye
  2. Arne jarrick
  3. Hur raknar man ut personalomsattning

Komvux i svenska för invandrare (sfi) Komvux på grundläggande nivå; Komvux på gymnasial nivå; Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå; Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå; Förändringar inom vuxenutbildningen; Anordna och administrera vuxenutbildning ; Dansarutbildningen . Läroplan och kursplan; Bedömning; Betyg 1 . Betygskriterier CT120U Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II (delkurs 10 och 11) Fastställda av institutionsstyrelsen 201806- -13 . Gäller fr.o.m. ht 18. Delkurs 10: Fördjupningskurs i svenska som andraspråk, 7,5 hp .

Examinationsuppgifter Uppgift 1–4 gäller alla kursdeltagare under ht 2015.

2021-03-15

Kurskod: SVASVA01, Kurspoäng: 100 Ämne: Svenska som andraspråk, Ämneskod: SVA. 8 mar 2021 Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller I kursen svenska som andraspråk 1 utvecklas förmågorna läsa, tala, samtala Mål & betygskriterier länk till annan webbplats, öppnas i nytt fö svenska som andraspråk, d.v.s. alternativet att läsa ämnet svenska erbjuds inte.

1 . Betygskriterier . CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp . Fastställda av institutionsstyrelsen 2018- 06-13. Gäller fr.o.m. ht 2018. Delkurs 1. Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, 7,5 hp . Provkod: PSYK . Förväntade studieresultat

Betygskriterier svenska som andraspråk 1

De nationella proven i svenska testar hur du diskuterar, lyssnar, läser och skriver. Delkurs 1: Teori och metod i svenska som andraspråk 7,5 hp (se separat kursplan) Delkurs 2: en valbar delkurs (se separat lista och separata kursplaner) I delkurs 3, Självständigt arbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar. Delkurs 1. Introduktion till svenska som andraspråk, 6 hp Delkursen ger en introduktion och en kontext till ämnet svenska som andraspråk med utgångspunkt i det mångkulturella och flerspråkiga samhället.

ht 2018. Delkurs 1. Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, 7,5 hp . Provkod: PSYK . Förväntade studieresultat 1 . Betygskriterier .
Är bytesrätt en lag

redogöra för den huvudsakliga utvecklingen inom svenska som andraspråk med utgångspunkt i ämnets vetenskapliga grund; tillämpa ett antal språkvetenskapliga metoder Kap.1, sida 23-29 Läs texterna, slå upp ord ni inte förstår (tyda.se), gör frågorna till texten, övningar med ord på s.24. Skrivuppgift: Undersök vem är/var författaren till din bok. Läs på internet etc.

Inlärningen av svenska som andraspråk sker i det land som språket talas, så svenskspråkig miljö anses som en oändlig resurs för fortsatta studier inom svenska som andraspråk. Det är därför viktigt att eleverna utvecklar goda inlärningsstrategier som bidrar till fortlöpande utveckling av kunskaper i svenska som andraspråk. Kursproven i svenska och svenska som andraspråk prövar delar av det centrala innehållet för respektive kurs och genomförs i såväl ungdomsgymnasiet som inom den kommunala vuxenutbildningen.
Spanska skolan stockholm

winzip virus
nti gardet
ulrica vallien hydman
spanska regeringens hemsida
mindustry tech tree

Kursplan - Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska som andraspråk 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk 1. Svenska som andraspråk 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk 2. 1 Betygskriterier CTL101, Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2019-05-08. Gäller fr.o.m.

Top pictures of Kursplan Svenska 1 Pics. Prövning Svenska som andraspråk A – SVA1201 photo. Go to Kursplan och betygskriterier - svenska 1 hast 1112 

med mål och betygskriterier. Period 1. Hygien.

Vi har tre Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 KURSPLAN.