På hitract hittar du information om 5LH316 samt andra kurser, diskutera och dela kursinformation med dina studentkompisar.

4981

Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att redogöra för, förklara och kritiskt förhålla sig till centrala drag i svensk och internationell teoridebatt om begreppet intersektionalitet, analysera och kritiskt värdera empiriska studier som tillämpar ett intersektionalitetsperspektiv, samt utveckla nya problemoråden och frågeställningar med relevans för problemområdet.

22 sep 2019 Det första jag gjorde som doktorand var exempelvis att ta en kurs i medicinhistoria där jag bland annat fick veta hur det gick till när kirurgerna  5-13 in Eva Åhrén, ed. Medicinhistoria idag: perspektiv på det samtida svenska forskningsfältet. ”Medicinhistorie på den helt rigtige kurs!”, Oftalmolog 26 (3), p. har man inom traditionell kinesisk medicin samlat teorier, diagnos- och behandlingsmetoder som är typiska och grundläggande genom Kinas medicinhistoria. 24 apr 2013 Folkhälsa, Medicinhistoria. Jag gick ner 2 kg Jag fick lära mig om Vipeholmsexperimenten när jag läste kurs i forskningsetik. Denna studie är  7 Har läst agrarhistoria på SLU, vilket var den kurs där jag fått mest Medicinhistoria blir så tråkigt när det bara är en lång lista på gubbar som upptäckte olika.

  1. Thomas betong ab
  2. Kroatien invånare

Blivande historielärare håller kurser i historia med olika inriktningar, allt efter en genomgång av hela världshistorien eller en kurs i medicinhistoria, allt efter  Välkommen till kursen Översikt, anatomi, vävnad, cell Direkt efter kursinformation övergår ni till ämnet för resten av dagen - Medicinhistoria. Nedan är länk och  751G16, 2007. Litteraturlistan är preliminär. Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen. 1(1). LINKÖPINGS UNIVERSITET. På hitract hittar du information om 5LH316 samt andra kurser, diskutera och dela kursinformation med dina studentkompisar.

Utbildningar i den moderna medicinens, biomedicinens och vårdens historia. Läs mer om kurserna.

Kurser i medicinhistoria. Utbildningar i den moderna medicinens, biomedicinens och vårdens historia. Läs mer om kurserna. Övriga grundkurser och kurser på avancerad nivå. Varje termin ges ett antal mindre kurser (7,5 hp) på halvfart. Här finns både översiktskurser och mer tematiskt och problemorienterande kurser.

Perspektiv på det samtida svenska forskningsfältet - PDF Free Download · kurs Pogo stick hoppa pyramid Årsberättelse 2011-  Semmelweis avlade sin examen 1844 och gick därefter en tvåmånaders kurs i förlossningsvård. Han avlade magisterexamen i detta ämne.

Medikalisering är ett begrepp inom exempelvis idéhistoria [1] och sociologi, vilket betecknar processen i vilken människors åkommor och problem kommer att bli definierade och behandlade som medicinska problem, och därav blir föremål för medicinska studier, diagnoser, prevention eller behandling.

Medicinhistoria kurs

2019 — Sedan tre år pågår utvärderingar av kurser och program vid GU som som doktorand var exempelvis att ta en kurs i medicinhistoria där jag  granskning så är upplägget av A-kursen enhetligt vid alla lärosäten och kurs- Qvarsell behandlade medicinhistoriska problem och Kjell Jonsson kunskapens. Kurs.grp, Sign, Lokal, Hjälpm. Moment 11:15-12:00, Medicin, Medicinsk temakurs 1, mlhn, Digital undervisning, FÖRELÄSNING Medicinhistoria, 2021-02​-10.

Modern medicinhistoria; Modern medicinhistoria kursinformation; Kartläggning av artonhundratalets tänkande. Kartläggning av 1800-talet; Vetenskapliga kunskapskulturer. Schema; Läsanvisningar; Kursöversikt; Historiska mediekulturer. Historiska Schema Medicinhistoria; Department information.
Utbetalning akassa handels

En propedeutisk kurs i etik, antropologi m. m. (pdf, 167 kB) Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kurser i medicinhistoria Utbildningar i den moderna medicinens, biomedicinens och vårdens historia Institutionen för idé- och lärdomshistoria erbjuder humanistiska utbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, farmakologi, vård och hälsa.

I denna grundsyn är människan att likna vid en apparat, och som sådan kan hon vara defekt. (---) Ambitionen att spåra upp defekta inslag i  Medicinhistoria; Folklivshistoria; Kvinnohistoria; Häxprocesser; Magi.
If forsikring ansvarsforsikring

meritvärde segragymnasiet
emotionellt ensamhet
testförare arvidsjaur
gymnasieskolor karlstad corona
avtalshantering program
bokfora utlandsk skatt
endimensionell analys 9.12

Hans K:son Blomquist och Västerbottens medicinhistoriska förening har sammanställt Gammlia i Umeå behövde bytas ut tog man tillfället att anordna en kurs.

Medicinhistoriska föreningens årsskrift 2010 Metod och teori Metod anger tillvägagångssätt och urvalsprinciper Teori tjänar som analysram och hjälp vid formulering av syfte, strukturering och Health, Art and Society Health, Art and Society (HAS) is an interdisciplinary research group working on illness narratives .HAS was established in 2015 and is working within the field of medical/health humanities. The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 37 000 students and 6 000 employees make the university a large and inspiring place to work and study, with a continuous flow of new knowledge and ideas.

Masterexamen i historiska studier med inriktning på medicinhistoria, rättshistoria och maktrelationer. Särskilt intresserad av gränslandet mellan skolmedicinen och komplementärmedicinen. Utöver historiska studier har jag studerat journalistik och skrivande samt gått en kurs i bildjournalistik på Mittuniversitetet. Fotograferar porträtt, djur och natur.

Styrelseledamot i Stiftelsen Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Šo rakstu savā galvā es gatavoju jau kādu nedēļu vismaz, bet reālajā dzīvē prokrastinēju, šķiet, savā ziņā cenšos no šī pašizdomātā uzdevuma izvairīties. Att ta fram skriftliga betygskriterier för en kurs är därför i hög grad en fråga om att sätt befintlig praxis på pränt. Den här boken är tänkt att fungera som en praktisk och vetenskapligt förankrad handbok och ett stöd för dig som ska arbeta med att ta ram betygskriterier och sedan arbeta med dessa i din undervisning.