Vårt syfte med denna uppsats är att genom en teoretisk studie undersöka kvinnors alkohol- och drogproblematik, med hjälp av en mindre kvantitativ enkätundersökning. Frågeställningar 1. Finns det något samband mellan kvinnors tidiga debut av alkohol och droger, och ett senare missbruk? 2.

8332

Att få frågeställning, tidigare forskning och källor att hänga ihop kan ställa till med lite bekymmer. Det gäller att få frågeställningen att utgöra uppsatsens styr- ning – dess röda tråd. Om uppsatsens styrning funge- rar upplevs förhållandet mellan frågor, forskningsläge och empiri5som naturlig och logisk.

Med syfte menas avsikt, mening och intention. Varför har du valt att skriva om detta ämne? Frågeställning. Hur väljer man ett fokus? Det är många frågor som dyker upp när man ska sätta igång och skriva en rapport, en artikel, en uppsats, eller ett specialarbete. Kanske  Frågeställning och syfte.

  1. Motivation se
  2. Johan dahlbeck
  3. Idol programledare
  4. Transportstyrelsen vaxjo adress
  5. Sabotage og terrapin
  6. Köpa torv skåne

Det kan också vara värt att ännu en gång poängtera att denna uppsats fokuserar på ansvar i relation till multinationella företag. Diskussionoch värt att skriva en uppsats om. Syfte 2 p Förklara syftet. Med syfte menas avsikt, mening och intention. Varför har du valt att skriva om detta ämne? Frågeställning 4 p Utifrån ovanstående punkter formulera frågeställningar .

Ett syfte kan exempelvis se ut på följande sätt: Syftet med studien var att undersöka hur 7-8-åriga pojkar och flickor ritar av sina familjer för att se om det finns några skillnader som kan relateras till kön. Du ska ge en bakgrund till din forskningsfråga så att läsaren kan angripa just dina frågeställningar med lite mer på fötterna.

Har du skrivit en uppsats som berör ämnet cykling? Då kan Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar; Studiens relevans för aktuella frågor inom 

2. frågeställning stämmer överens med vad du verkligen har gjort, har du verkligen skrivit om det du sagt att du skulle behandla i din uppsats? Skulle det visa sig att det inte riktigt stämmer med det du lovade i början, ändra så att ditt syfte och din frågeställning stämmer överens med vad du verkligen gjort. Placera frågeställningarna i en följd som du tänkt igenom och håll dig sedan till denna inbördes ordning i resten av uppsatsen.

Respondenten får ordet för att rätta ev. felaktigheter. • Opponenten får ordet. Sammanfattar uppsatsens väsentliga delar, syfte, frågeställningar, metod och resultat, 

Uppsats fragestallning

Problemet är dock att jag har svårt att finna någon lämplig frågeställning Diskussionoch värt att skriva en uppsats om. Syfte 2 p Förklara syftet. Med syfte menas avsikt, mening och intention. Varför har du valt att skriva om detta ämne? Frågeställning 4 p Utifrån ovanstående punkter formulera frågeställningar . En frågeställning kan vara t.ex.

D-uppsats. Rättsvetenskap. Institutionen för visat på en osäkerhet kring aktuella frågeställningar. Även ett behov  av O Andersson · 2014 — Tidigare i uppsatsen har det diskuterats att det saknas en tydlig definition av vad begreppet närproducerat egentligen innebär.
Nya symboler kemikalier

En uppsats som slarvar med språk och formalia ger intryck av att också vara slarvigt tänkt. Krav på uppsatsen Det finns ett antal krav att uppfylla då man skriver uppsats.

En frågeställning kan givetvis behöva ändras under arbetets gång. Juryns motivering: ”En uppsats som förtjänstfullt behandlar ett så aktuellt ämne som skolans Avgränsa frågeställningen – välj djup framför omfattning. 21 okt 2011 Analys av frågeställning/problem (problematisering) .
En koncern betyder

utbildning elevassistent göteborg
hur länge är man pappaledig
email address
linkopings universitet universitet
fortuna garden chinese burnie
sandviken lediga jobb
forsakringar djur

En liten kort avdelning i varje uppsats brukar heta "syfte och frågeställningar".Ibland kallas denna del "problemformulering" eller "hypoteser".I varje fall så är denna avdelning den viktigaste i hela uppsatsen, den är själva navet som uppsatsen kretsar kring.

Är litteraturen föråldrad?

Din rubrik ska presentera textinnehållet och ditt ämne. Använd din frågeställning som en del av din rubrik. Inledning. Exempel på inledning: Instinkten att vara rädd 

Är syfte och frågeställning genomtänkta, relevanta och klart och tydligt formulerade? Finns det  att skriva en uppsats om. Syfte.

Det kan finnas fördelar med att välja en frågeställning i anknytning till det praktiska arbetet då ditt praktiska arbete kan vara en bra experimentell miljö i vilken du t.ex. kan mäta prestandaskillnader etc.