Sammanfattning av Tullgrens avhandling Charlotte Tullgrens avhandlings studerar leken i förskolan med fokus på det som händer i leken när pedagoger deltar. Detta kan studeras ur flera perspektiv, föreliggande avhandling har anlagt ett maktperspektiv hämtat från idéhistorikern och filosofen Michel Foucault.

5335

Tullgren, Charlotte (2003), Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet. Malmö: Övrigt: elektronisk resurs Anmärkning: Avhandling. Lindqvist 

Tullgren skriver i sin text att lek är en drift hos barn som vuxna bör uppmuntra. Sammanfattning av Tullgren, C. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet Publicerad den 24 september, 2019 21 september, 2020 av elviraisaksson I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet tas leken upp ur ett nytt perspektiv. Sammanfattning av Tullgrens avhandling (2004) I Tullgrens avhandlingar (2004) berättar hon att utgångspunkten i avhandlingen är om leken i förskolan och hon utgår utifrån Foucaults styrningsbegrepp. Som betyder att man istället för att utgå ifrån den juridiska makten så utgår man ifrån känslor, tro och fördomar. En del utgår ifrån makt och där kunskap inte… Tullgren, Charlotte 2004 Link to publication Citation for published version (APA): Tullgren, C. (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Lärarutbildningen, Malmö högskola.

  1. Flashback oskar henkow
  2. Matematik 1a test
  3. Söderhamn sommarjobb 2021
  4. Svenska rap låtar 2021
  5. Var bygger duvor sina bon
  6. Taxation department of ohio
  7. Las provanställning uppsägningstid
  8. Gamla nationella prov matematik 2a
  9. Lediga jobb anticimex
  10. Grants whisky

Ser man det ur ett maktperspektiv är situationen inte oproblematisk, säger Charlotte Tullgren som den sjätte februari disputerar på avhandlingen "Den 2019-12-12 Avhandlingar om CHARLOTTE TULLGREN. Sök bland 100118 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Sammanfattning : The purpose of the thesis is to shed light on pre-school as an arena for governmentality, where play is a tool for governing the child. Sammanfattning Tullgren 30 september, 2019 Sammanfattning av avhandlingen Den välreglerade friheten – att konstruera det lekande barnet Tullgren skriver i sin avhandling Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet hur hon forskat och läst om vad forskare har kommit fram till angående leken barnen använder varje dag och pedagogernas deltagande.

I Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten: att konstruera det lekandet barnet (Tullgren, 2004) lyfts Rousseaus (1977) uppfostringsroman Èmile fram.

Charlotte Tullgren har både intervjuat barnen och videofilmat leksituationer där barn och vuxna deltar. Slutsatsen är att leken inte är barns fria yttrycksmedel. Istället försöker de vuxna styra barnen dithän att de ska lära sig något och utrustas med kompetens för det fortsatta livet och det livslånga lärandet.

SAMMANFATTNING AV AVHANDLING Av Kristofer Hansson I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet Stockholm: Critical Ethnography Press, 2007 Kapitel 1 – Inledning Även om astma idag är en vanligt förekommande sjukdom har utvecklingen och införandet av Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen (samhället i övrigt) B5. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap: Diskussionen (både gällande metod och resultat) "Points of perspective", t.ex.

I Tullgrens avhandling “en välreglerade friheten” utgår studien från barnperspektivet i leksituationer där både vuxna och barn deltog samt vikten av vuxnas deltagandet och inlevelse/agerande i barns lek. Tullgren har intervjuat både barn och personal i fyra barngrupper på tre förskolor samt filmat vuxnas delaktighet under lekens gång (Tullgren, 2004, s.12).

Tullgrens avhandling sammanfattning

Introduktion . Sammanfattning av den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet av Tullgren Charlotte utgiven 2004. Vår syn på vad barn och lek är har förändrats genom historian Kort historisk tillbaka blick på synen om vad barn är. Sammanfattning Tullgren I Tullgrens avhandling (2004) introduceras vi först av ett perspektivbyte i arbetet. Från att intresset varit att med hjälp av barnperspektiv förstå barnen i förskolans uppfattningar av pedagogens medverkan i leken till att granska pedagogens styrning i leken. I Tullgrens avhandling “en välreglerade friheten” utgår studien från barnperspektivet i leksituationer där både vuxna och barn deltog samt vikten av vuxnas deltagandet och inlevelse/agerande i barns lek. Tullgren har intervjuat både barn och personal i fyra barngrupper på tre förskolor samt filmat vuxnas delaktighet under lekens gång (Tullgren, 2004, s.12).

Charlotte Tullgren betraktar i sin avhandling Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet  30 sep.
Kalojan georgiev

Tullgrens avhandling gick från att till en början vara  29 mars 2004 — Det säger Charlotte Tullgren som disputerat på avhandlingen "Den välreglerade friheten – Att konstruera Bokrecension: Utmana på rätt sätt. 24 sep. 2018 — Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten. 3 apr.

I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet tas leken upp ur ett nytt perspektiv. Författaren har studerat leken i skolan när pedagogerna deltar och Charlotte Tullgren gör en avhandling där hon studerar förskolor och deras sätt att styra barns lek. Tullgren använder sig av tre metoder när hon studerar barnens lek, hon filmar leken, antingen själv eller med ett stativ, hon tar kort på leken så att hon sedan kan sitta med barnen efteråt och intervjua barnen och få en bild av hur dom ser på de olika situationerna. arbetet förändrades totalt.
Lidingö marin bosön

uppsala väder 14 dagar
asteroid på väg mot jorden
ta till vara falun
bostadsko malmo
salo 120 days of sodom true story
multiplicera med decimaler
halen lan

Ett seminarium med många diskussioner och reflektioner. Vi satt i mindre grupper där vi vred och vände på begrepp och frågor utifrån Tullgrens avhandling. Jag upplevde seminariet som givande då vi hamnade i diskussion utifrån avhandlingen och inte endast pratade utifrån våra egna och tidigare erfarenheter.

Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet.

Den avhandling Tullgren arbetat fram genom att studera fyra barngrupper på tre olika förskolor där barnen huvudsakligen varit mellan fyra och sex år handlar om att studera pedagogernas styrande tekniker i barnens lek. I avhandlingen utgår Tullgren från Foucaults maktanalys för att förstå styrningen i barnens lek på förskolorna och i korthet kan den förklaras…

Michel Foucault​  av M Ek · 2010 — rapporten, var Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerande friheten – att 6 Sammanfattning .

Utgångspunkten är att vårt moderna samhälle vill skapa människor som I Charlotte Tullgrens (2004, s. 11) avhandling ’’Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet’’ fokuseras studien på vad som sker i leken i förskolan med en närvarande och styrande pedagog. Tullgren har utgått ifrån filosofen Michel Foucaults idéer om maktförhållande och styrning i förskolan. Tullgren (2004, s.