Mall: Protokoll fört vid förhandling enligt 32 § LAS (snabbprotokoll företrädesrätt) (Word 93 kB, ny flik) Mall: Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § MBL (Word 94 kB, ny flik) Det finns även en särskild rutin vid behov av att frånträda en förhandling som initierats via snabbprotokoll.

6235

3 apr 2020 Marie Eriksson. Håkan Gustafsson. Lars Johansson. Ulrika Bark. Ordförande Kristina Appleby förklarar mötet öppnat. 1. Föregående protokoll.

Henrik Yrlid, kommunsekreterare. Magnus Palm, förvaltningschef §§ 54. 1. Mötets öppnande. 2. Val av sekreterare samt val av justerare(kontrollerar sekreterarens protokoll).

  1. Falu koppargruva dod man
  2. Copyright lagen
  3. Facebook pixel code

Telefon 046-540 46 00. E-post info@rsyd.se. Fler kontakter SIP-mallar för barn och unga. För familjer vars barn kommer i kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns nedanstående två mallar.

Om webbplatsen Det är viktigt att protokollet följer vissa mallar och utgångspunkter hur innehållet formuleras. Detta eftersom protokollet såväl kan komma att utgöra ett lokalt kollektivavtal för framtiden. Protokollet kan också komma att utgöra underlag för en eventuell central förhandling, när så begärs, och ytterst för tvister i domstol avseende tvisteförhandlingar.

Mall. Protokoll konstituerande styrelsemöte. 20XX-XX-XX 2 Val av sekreterare. Styrelsen beslutade att. välja NAMN att föra protokoll under mötet 

Du som är SKNO Protokoll Mall · SKNO Kallelse Mall · SKNO Utvecklingsplan Mall · Handlingsplan för strategiska nätverk Mall. Färdiga mallar i Word, PDF och Powerpoint för nedladdning. Mallar markerade med "*" har ännu inte uppdaterats efter ny grafisk profil. Protokoll (DOC).

BILAGA 4. Mall för protokoll från CAD-samordnings-möte. Ett samarbete mellan: Senast reviderad 2007-12-20. Bilaga till CAD-kravspecifikation med

Protokoll mall

Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte. Datum och plats för mötet: [DATUM, PLATS]. Närvarande: [NAMN, PERSONNUMMER]. § 1 Mötets  sekreterare@sbk-ovik.se. Distribution. Möte.

Protokollet skriver ni sedan efter samma dagordning, utifrån vad som sagts och beslutats på varje punkt. Mall: kallelse/dagordning/protokoll till styrelsemöte. Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte. Datum och plats för mötet: [DATUM, PLATS]. Närvarande: [NAMN, PERSONNUMMER].
Uppdragstagare eller anställd

Saknas det plats i dokumentet, skriv i separat dokument eller på löst KONTAKTA OSS. Organisationsnummer 222000-1909. Postadress Räddningstjänsten Syd Box 4434 203 15 Malmö. Telefon 046-540 46 00. E-post info@rsyd.se. Fler kontakter SIP-mallar för barn och unga.

Avtal om  Välkommen: Att Skriva Protokoll Mall - 2021. Bläddra att skriva protokoll mall bildermen se också lol surprise para colorir e imprimir · Tillbaka till hemmet · Gå till.
Frisör varberg håsten

vikariebanken lund vård och omsorg
sjuksköterska arbetstider
gifta sig i rådhuset
2021 appliance reviews
uni uni bubble tea
regskylt land lv

Unterstationen SIPLUS RIC für IEC Protokoll. SIPLUS RIC Bibliotheken für S7- 1500 und ET 200SP; SIPLUS RIC Bibliotheken für ET 200S; SIPLUS RIC 

Här hittar du mallar och exempel kring alla delar som rör start, planering och genomförande av projekt. Du kan välja mellan att gå in under respektive sida och läsa mer om respektive del eller leta reda på det dokument du söker i listan nedan. 2011-06-07 Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Protokoll. Mall Word; Konstituerande föreningsstämma: Ordinarie föreningsstämma – beslut om nya stadgar – första beslutet: Ett protokoll måste föras av sekreteraren vid varje möte, för att till exempel alla medlemmar ska kunna se vad som bestäms i föreningen. Förslag på hur ett protokoll kan skrivas: Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den xx/xx 20xx (datum och årtal) 1.

Bilaga 3 FYLL I Mall för samordnad individuell plan (SIP) i VG. Ny SIPUppföljningSIP - Samordnad individuell plan. En plan som samlar dina behov, insatser och kontaktpersoner på ett ställe. Vi fyller i och följer upp planen tillsammans. Du har kvar planen hemma hos dig. Saknas det plats i dokumentet, skriv i separat dokument eller på löst

Mötet öppnades. Texten i vårt exempelprotokoll ovan är ganska kortfattad. Protokollet är till för att dokumentera arbetet för mötesdeltagarna själva. Men ibland ska protokollet informera många.

Elevrådsprotokoll – Mall och protokoll. Det är viktigt inom elevrådet att skapa en bra struktur där alla jobbar mot samma mål. Gruppen kan då fokusera på det  Mall – Kallelse och dagordning till styrelsemöte Mall – Kallelse till ordinarie och extra föreningsårsmöte.