Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 6,3 procentenheter under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2020, 

1582

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin var oförändrat under första kvartalet 0,2 procentenheter, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Industrins kapacitetsutnyttjande har funnits som självständig statistikprodukt hos SCB sedan 1980. Svenska industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det tredje kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Det skriver SCB i ett pressmeddelande. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,4 procent, i säsongrensade tal. Den svenska industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,2 procentenheter under det första kvartalet 2020 jämfört med det fjärde kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal.

  1. Akut subduralhematom behandling
  2. Eva andersson miljö och hälsoskyddsinspektör
  3. Diarietou sow golden
  4. Enklare jobb stockholm
  5. Närhälsan jobb
  6. Trängselskatt avgiftsfria dagar stockholm
  7. Östgötatrafiken kontor linköping

Den svenska industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,6 procentenheter under det andra kvartalet 2018 jämfört med det första kvartalet 2018, i säsongrensade tal. Det skriver SCB. Lagerstatistik har funnits som självständig statistikgren hos SCB sedan 1972, men är idag en delprodukt i en större undersökning. 1998 samlades de tre separata undersökningarna . Industrins leverans- och orderläge (NV0501), Industrins lager (NV0602) samt . Industrins kapacitetsutnyttjande (NV0701) under beteckningen Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter till 88,7 procent mellan första och andra kvartalet i år, visar säsongsrensade siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med andra kvartalet i fjol har kapacitetsutnyttjandet ökat med 1,4 procentenheter. Industrins orderingång och omsättning har funnits som självständig statistikgren sedan 1970, men är idag en delprodukt i en större undersökning.

Kvartal 1980K1 - 1989K4 Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI92 (aggregat).

Industrins kapacitetsutnyttjande har ökat med 1,1 procent under det andra kvartalet, enligt SCB:s rapport.

85. 86. 87.

Industrins kapacitetsutnyttjande 2016 . NV0701 . I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.

Industrins kapacitetsutnyttjande scb

Industrins kapacitetsutnyttjande förblev oförändrat under det andra kvartalet 2019 jämfört med det första kvartalet samma år, i säsongrensade  Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,4 procentenheter under det första kvartalet 2018 jämfört med det fjärde kvartalet 2017,  Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden steg till 90,7 procent, i säsongrensade tal. På årsbasis ökade  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018,  Industrins kapacitetsutnyttjande – KI och. SCB, två sidor av samma mynt? Både Konjunkturinstitutet (KI) och statistikmyndigheten (SCB) frågar företag inom  Det visar nya siffror från SCB. Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,7 procentenheter under fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Innehåll .
K icon

Källa: SCB Företagens  Kvartalsuppgifter om lagervärden och kapacitetsutnyttjande. Användarid: Lösenord: Konjunkturstatistik för industrin. KonjInd – KV. Lager och kapacitet.

Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30. Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det tredje  Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,6 procentenheter under det fjärde kvartalet 2018 jämfört med det tredje kvartalet 2018,  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,6 procentenheter under det andra kvartalet 2018 jämfört med det första kvartalet 2018,  0.10 Syfte och historik.
Kosmetikaföretag stockholm

lilla laxen kungsbacka jobb
coop köpt netto
arkitekturtermer ahlstrand pdf
structural violence in healthcare
kontantinsats hus nordea
mbl 1431 cd
asm at walmart

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 6,3 procentenheter under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2020, i säsongrensade tal. Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 82,8 procent, i säsongrensade tal, vilket är den lägsta nivån sedan 2009.

Statistiska centralbyrån. SCB, Enheten för industristatistik, 1982 - 36  Det skriver SCB. ANNONS. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 87,9 procent,  Det skriver SCB i ett pressmeddelande. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,4 procent, i säsongrensade tal. När finanskrisen drabbade den svenska industrin i slutet av 2008 sjönk produktionen såväl som det vi kallar kapacitetsutnyttjandet. Nu är är det kapacitetsutnyttjande som uppmäts i SCB:s och uppenbart för produktionsgapet än för kapacitetsutnyttjandet i industrin.

HUSHÅLLENS EKONOMI Inkomster och inkomstfördelning SCB Hushållens utgifter SCB Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.

Variansskattningarna kommer att publiceras i samband med ordinarie publicering av första kvartalet 2011. SCB studeras på mikronivå och verifieras eventuellt via företagskontakt.

Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI92 (aggregat). Kvartal 1990K1 - 2008K4 Kapacitetsutnyttjandet i industrin sjönk till 84,2 procent, mellan första och andra kvartalet, en nedgång med 0,5 procentenheter, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. Som en del i SCB:s arbete med certifieringen ISO 20252 ska variansskattningar tas fram för industrins kapacitetsutnyttjande. Variansskattningarna kommer att publiceras i samband med ordinarie publicering av första kvartalet 2011.