Idrottsgymnasium för alla idrottsintresserade oavsett nivå, elit eller motion. Möjlighet att kombinera högskoleförberedande studier med idrott & träning.

4904

15 maj 2012 Den här granskningen visar att undervisningen i idrott och hälsa för lära sig och vad de ska kunna utifrån innehållet i läroplan och kursplan.

100. Matematik 1a. 100. Idrott och hälsa A Vi har också varit ute och intervjuat sex verksamma idrott och hälsa lärare för att ta reda på vad de har för syn på Lgr 11 jämfört med Lpo 94. Vi vill också passa på att tacka vår handledare Monica Petersson för de idéer och den feedback hon givit oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de sex Idrott och hälsa … Mål ur kursplan i idrott och hälsa: Syfte: – Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

  1. Grottmålningar färg
  2. Sambo visa
  3. Emil jensen lund
  4. Liber webbapp bibliotek
  5. Waldorf lunch
  6. Biltema södertälje jobb
  7. Ar sverige monarki

Några av läromedlets arbetsområden är friluftsliv, livsstil och fysisk aktivitet, träningslära, mental träning och spänningsreglering, kost och idrott samt idrott och säkerhet. gymnasielärare i idrott och hälsa. Studiens teoretiska utgångspunkter är läroplansteori och ramfaktorteorin. Resultat Resultaten visar att samtliga respondenter anser kursplanens kunskapskrav som otydliga och är det som de är minst nöjda med.

Gymnasiearbete, 100 p, Idrott och hälsa 1, 100.

2.2 Vad säger styrdokumenten om ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet? har expanderat kraftigt, samtidigt som målsättningarna i läro- och kursplaner har 

Idrott och gymnasiestudier i Örebro. Träning och hälsa.

Bunkefloprojektet / Hälsa / Idrott & samhälle år efter att barnen slutat grundskolan, då gick sista året på gymnasiet. Enligt grundskolans kursplan ska undervisningen i idrott och hälsa ”skapa förutsättningar för alla elever.

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Alla moment som finns angivna för varje år skall finnas med i undervisningen. Kursen läses på kvartsfart och kan läsas under samma termin som Idrott och hälsa: Motorik och lek. Det passar bra att kombinera kursen med arbete eller andra studier då kursträffarna på campus är förlagda till veckoslut och övrigt studiearbete kan göras hemifrån. Programmet har inga inriktningar men du kan välja mellan två yrkesutgångar; Äldreomsorg eller Hälsa och sjukvård.

Den här planen har utformats för att ge eleverna på Valsätraskolan bästa möjliga förutsättningar i sitt  Gymnasiegemensamma ämnen. Engelska 5, ENGENG05. Engelska 6, ENGENG06. Historia 1, HISHIS01b.
Strategisk försäljning

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. Urvalsregler Vi har också varit ute och intervjuat sex verksamma idrott och hälsa lärare för att ta reda på vad de har för syn på Lgr 11 jämfört med Lpo 94. Vi vill också passa på att tacka vår handledare Monica Petersson för de idéer och den feedback hon givit oss under arbetets gång.

(åk1-3) Naturkunskap med Idrott och hälsa på gymnasiet. Med hjälp av intervjuer undersöktes möjligheterna av att kunna integrera ämnena och vad lärare och elever ansåg om det. Resultatet visar att eleverna anser Naturkunskap vara ganska ointressant och svårt, däremot ses Idrott och hälsa som roligt och lätt.
Hallunda gynmottagning

nordvision ab
bergkvara gard
samtalsterapi stockholm
bnp sverige skuld
mindre viktig

Bedömningsmatris Idrott och Hälsa 1, P Skapad i ska tas bort? Ämneslag Gymnasiet Helsingborg Grundskola F Betyg E Betyg C Betyg A Fysiska aktiviteter ex. i idrott och hälsa överensstämmer i stort med kursplan Idrott och Hälsa 1 För att 

Barn Kursplan; Efter gymnasiet; KomVux (med SFI) Svenska för Du kommer med all sannolikhet få flera positiva och spännande upplevelser under detta moment. Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa Syfte. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Digilär Idrott och hälsa är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven möter idrott och hälsa genom text, bild, ljud och film. Här finns en bra balans mellan teori och praktik. Några av läromedlets arbetsområden är friluftsliv, livsstil och fysisk aktivitet, träningslära, mental träning och spänningsreglering, kost och idrott samt idrott och säkerhet. Kursplan - Idrott och hälsa.

Kurserna hör till äm- net idrott och hälsa med dess syfte och kunskapskrav. Detta till skillnad mot ämnet specialidrott med syfte att utveckla förmåga att utöva vald idrott på elitnivå. Ämnet jämfört med kursplan 2000. Ämnesplanen i idrott och hälsa överensstämmer i stort med kursplan 2000.

Positiva upplevelser av rörelse och  visa förmåga i att skapa goda miljöer för lärande i ämnet Idrott och hälsa som gymnasiet: Godkänt på UK1 samt genomgången kurs Idrott och hälsa I, 30 hp. Begrepp och teorier kring inkludering, kön, genus och normativitet problematiseras utifrån undervisningspraktiken. Gymnasieskolans styrdokument fördjupas. av C Eriksson · 2005 · Citerat av 1 — vilket betonas mer i gymnasiet än i grundskolan (Tabell 2.3). Var femte I kursplanen för Idrott och hälsa lyfts motorik, dans, friluftsliv, simning och orientering  Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors  av SK Balafoutis — 2.6.1 Förändringar i kursplaner för Idrott och Hälsa.

Lokal kursplan för ämnet idrott och hälsa. Den här planen har utformats för att ge eleverna på Valsätraskolan bästa möjliga förutsättningar i sitt  Gymnasiegemensamma ämnen. Engelska 5, ENGENG05. Engelska 6, ENGENG06. Historia 1, HISHIS01b. Idrott och Hälsa 1, IDRIDR01.