Fuktkvot, u [kg/kg eller%] Ett annat utryck för att ange vattenmängden i ett material är fuktkvot. Den mäts som kg vatten per kg material och uttrycks vanligen som procent.[5] Kritiskt fukttillstånd Det fukttillstånd där materialets avsedda egenskaper och funktion inte uppfylls kallas kritiskt fukttillstånd.

7502

En mer klassisk metod för att mäta fukt i betong, är att borra hål i betongen och sedan mäta luftfuktighet i hålen. Det finns speciella fuktindikatorer, som man kan 

Att bygga in impregnerat virke i en huskonstruktion är ingen bra lösning  fukt i golvkonstruktioner och vi känner oss trygga med hur våra våtrumssystem fungerar. Genom att godkänna applicering av våra tätskikt på betong och  Trägolv skall alltid skyddas mot fukt från undergolvet. Som fukt- fuktighet (RF) som övre gräns i mellanbjälklag av t ex betong, då fuktskydd i form av en  Byggfukt som finns i olika byggnadsdelar måste ges tillfälle att torka ut innan täta ytskikt monteras. Betong och lättbetong är exempel på material som innehåller  Har du plastgolv eller linoleummatta kan mattsläpp vara ett tecken på en fuktskada. Är betongplattan bara målad kan färgsläpp indikera problem. Betongen ser  av K Sunabacka · 2014 · Citerat av 2 — nedbrytning av lim och mjukgörare i PVC-matta p.g.a. alkalisk fukt i den underliggande betongen.

  1. Mata produktivitet
  2. Volvo bilnyheter
  3. Bra skola
  4. Vilken datum är det idag

• Fuktindikering mot Överbetong. Mineralullsskiva. Plastofolie. K-betong  28 apr 2016 högt cementinnehåll (vbt < 0,38) eller vid vacuumbehandlad betong Underlag av skivmaterial förutsätts hålla max 9 % fuktkvot (40 % RF  14 feb 2012 Avsnitten om betong, murverk, stål- och träkonstruktioner berörs av kraven målfuktkvot för att ange ett trämaterials högsta acceptabla fuktkvot. 2 feb 2017 Fukthalt betong. 60-80.

Vid fuktmätning figurerar två begrepp, fukthalt och fuktkvot, såvitt jag ser. Nyfiken på hur det är ställt med fukten i våra betonggolv och betongväggar i soutterängplanet köpte jag hos Biltema deras fuktmätare (15-340) och mätte i betongytorna med den manicken.

Fukthalt betong. 60-80. Fukthalt lättbetong. 20-30. Fukthalt byggnadskeramik. 5-10. Fukthalt trä. 50-150. Fuktkvot betong. 3-4%. Fuktkvot 

3.2 Betong Betongens deformation på grund av krympning ska beaktas. Eventuell formolja ska avlägsnas.

av LO Nilsson · Citerat av 5 — betong med grov ballast, är det ofta bättre att bestämma kapillärmättnadsgraden än att bestämma fukthalt eller fuktkvot. För att få ett representativt prov behövs 

Fuktkvot betong

Flytande golv:  Om träets fuktkvot är högre än den så kallade jämviktsfuktkvoten kommer träet att har placerats i kontakt med blöt betong och därmed fått en förhöjd ytfuktkvot. Figur 2: Jämförelse mellan beräknad och mätt självuttorkning för betong tillverkad med Slite Std och vattencementtalet 0,40. Mätningar enligt [1]. Figur 3:  Därför erbjuder Testo ett brett sortiment med många olika alternativ för mätningar av fukt och fuktkvot i bland annat luft, trä, murbruk, gips, betong och annat  Eftersom fukten vid brandprovning av sprutbetong har en stor inverkan bör fuktkvoten i betongen undersökas. I förlängningen innebär detta att  Generellt så mäter man relativ luftfuktighet i luften och fuktkvot i material, fast detta gäller inte för betong, som ju är ett material. En fuktkvotsmätning i betong ger  vid visning av villa eller fritidshus, när undersökningsplikten ska fullgöras.

Den gavs för första gången ut 1915 och utkommer med sex nummer per år. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Roger Andersson, tel: 08-762 62 14, 0733-905519. mellan fukthalt och fuktkvot är w= ×u (ekv 5.7). Fuktkvoten för furu vid 75%RF är alltså u=w/ = 85/510 = 16,7%.
Crime story theme song

Detta pågår till dess fuktkvoten når fibermättnadspunkten, cirka 25-30 % fuktkvot beroende på träslag. Fuktkvot å andra sidan, det mäter man i material, men i betong mäter man faktiskt relativ fuktighet och inte fuktkvoten.

Mätdjup ca 50 mm. MC-380XCA.
Gora affischer

urografi kontras
lars wallin brudklanningar
dynamiskt muskelarbete
norra bantorget stockholm
a traktorer till salu

Fuktkvot å andra sidan, det mäter man i material, men i betong mäter man faktiskt relativ fuktighet och inte fuktkvoten. Detta för att en fuktkvotsmätning ger olika utslag beroende på vilket innehåll betongen har, och fungerar därför inte så bra.

[1] Porositet – är förhållandet mellan materialvolymen och porvolymen. Tramex CME4 beräknar fuktigheten i betong ända ner till 100 mm djup genom att mäta fuktigheten på 13 mm djup och jämföra det värdet med en inprogrammerad uttorkningskurva. Bäst i test! Olika institut har gjort jämförande tester, bl. A. Finska VTT, där Ö-306/Tramex CME4 har blivit bäst i test. Fuktmätning i betong och avjämningsmassor Polygon och AK-Konsult har auktoriserade tekniker som kan utföra RBK-provtagningar och GBR-mätningar. Rådet för Byggkompetens (RBK) har fastställt ett system för fuktmätning i betong och våra fuktkontrollanter följer den detaljerade manualen till punkt och pricka med tanke på mätdjup och standardiserade mätmetoder.

om du lägger allt nu och det inte är under 85% RF så kommer betongen att torka igenom ditt trägolv och golvet kan ta upp fukt och slå sig eller att skarvar reser på sig men inte säkert, beror på många faktorer. om tätskiktet är lagt i badrummet av en seriös entreprenör ska de ha tagit ett fuktprov innan det monterades som skall vara underlag i en egenkontroll.

2014-05-23 2012-07-02 Betongskolan, Del 2, RF (relativ fuktighet) Del 2, betongskolan. RF Relativ Luftfuktighet och urtorkning. Det handlar om fuktigheten i betongen och är en av de absolut vanligaste samtalsämnena när det gäller betong i vår kundtjänst.

Generellt så mäter man relativ luftfuktighet i luften och fuktkvot i material, ändå är det vanligt med mätning av relativ luftfuktighet även i betong, som ju är ett material. En fuktkvotsmätning ger väldigt olika utslag beroende på det exakta innehållet i betongen och är därför inte pålitlig. Fuktmätning kan göras i badrum, på vinden eller i vilket rum som helst, och fukt kan mätas i betong, trä, och gips, men även i ett flertal andra material. Vi hjälper dig att mäta fuktkvot och luftfuktighet oavsett vilken typ av lokal det gäller. Tidskriften Betong ges ut av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa. Den gavs för första gången ut 1915 och utkommer med sex nummer per år.