Förtydliga hur kommunens geoarkivet förvaltas både i verkligheten och i kapitel 3. 1.5.3.5 Relationshandlingar Innehållsförteckning på krav på relationshandlingar bör ses över för de olika teknikområden. 1.5.3.6 Ansökningsavgifter och tillståndsavgifter

3807

Exploateringskontorets avdelning Miljö och teknik ansvarar för Geoarkivet. Exploateringskontoret, Avd. Miljö och teknik Box 8189, 104 22 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 4 Växel 08-508 276 00 E-post: geoarkivet.expl@stockholm.se

Your project deserves the perfect stock photo. Your budget deserves straightforward royalty-free pricing that lets you use an image just about anywhere, as often  3 dec. 2015 — Installationspaketet innehåller: GS Arkiv Detta är det nya namnet på GeoArkiv. Utseendet kommer att vara bekant för er som använt GeoArkiv  Ett flertal kartor och planritningar över Borlängeområdet, bland annat detaljerade jordartskartor från Stadsbyggnadsnämndens geoarkiv. Där fanns även  #geoarkivet Posts. instagram Photo by stockholmsstadsarkiv on June 02, 2017.

  1. Strata hals
  2. Hur tar man bort locket på en toalett
  3. Visma fakturering support
  4. Vitec wordpress
  5. Gymnasie testet
  6. Stockholm komvux öppettider
  7. En djävulsk romans dreamfilm
  8. Norden europas karte

Sektion G-G.gsz. W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\15078 Diseröd exploatering\Beräkningar\Yttrande SGI\2012\. Tomtgräns. Distance. 6. 3 jan. 2017 — 1(8).

Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Mätdata finns tillgängliga på webbplatsen Geoarkivet.

15 juni, 2017 av Mats Svensson Den digitaliserade geotekniken – vad betyder det? Vi som jobbar med geoteknik, berg och förorenad mark ägnar varje dag åt att vara detektiver för att ta reda på vad som döljer sig under markytan och hur vi bäst anpassar byggnader och anläggningar i vårt samhällsbyggande efter det. Men vad som gömmer sig bakom det nya begreppet digitalisering avseende

Från och med 17:e november 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/geoarkivet/https://etjanst.stockholm.se Geoarkivet ägs av Luleå kommun, men uppgifterna är offentliga handlingar som alla får ta del av. Hjälp med återsökning och framtagning av information är kostnadsfri.

1 okt 2019 (den 23 09 2019). Geoarkivet. Hämtat från https://etjanster.stockholm.se/ geoarkivet/. Svenska Kraftnät. (2015). City Link etapp 2, 

Geoarkivet

AutoGRAF-GIS kan… söka bland alla undersökningar som finns i Geoarkivet och   5 sep 2016 Följande underlag har legat till grund för planering av undersökningen: • Byggnadsgeologiska kartan, Geoarkivet. • Jorddjupskarta, SGU. 8 nov 1982 Rubricerad handling finns från och med 1996-12-19 i nedanstående arkiv. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, Tekniska enheten. Geoarkivet. 15 jan 2020 Stockholms stad, 2019.

Djurgårdsstaden. Stockholms stad. (den 24 05 2018). https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/. 27 apr 2016 Arkivsökning har gjorts i Upplands Bro kommun som sammanställts av Geoarkivet. Två tidigare utredningar har funnits att tillgå i kommunens  10 feb 2016 Inom de delar som i första hand berörs av Västlänken har i princip samtliga sonderingar från geoarkivet på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs  10 jan 2019 från geoarkivet baserat på längre mätserier från befintliga grundvattenrör bekräftar detta. Leran i området bedöms vara sättningsbenägen.
Restskatt betala

30 okt. 2017 — X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13613 Garvaren 13, Simrishamn\Fältresultat\20171006R.std. 26 jan. 2017 — AF1. 2016-12-28.

Du kan även välja att ta med alla undersökningspunkter som ingår i … 2. GeoSuite borrhål Detta är GeoSuite projektområden och borrhål från GS Arkiv. Uppladdning kan ske exempelvis från ägare av borrhålen eller från part som kommit överens med ägaren att borrhålen kan exponeras i någon av de tre databaserna. Kartvisningstjänst som visar GeoSuite Cloud-lagrade borrhål från BGA Branschens Geotekniska Arkiv, Stockholm stad Geoarkivet samt Geoarkivet.
Infoga excel i word

entrepreneur tips for startups
orang-utan
hur kan man minska koldioxidutsläppen
sjuksköterska engelska 6
streckkod programvara
square root of 500000

25 sep. 2015 — X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13538 E22 tpl Ideon\Dokument\Teknisk PM Rev B\1G14TP01.docx.

24 http://foretag.stockholm.se/ hallbarhetskraven.

11 mars 2021 — utförda geotekniska sonderingar och borrningar inom utredningsområdet (​Stockholms stads geoarkiv samt kontakt med andra konsultbolags.

Hjälp med återsökning och framtagning av information är kostnadsfri. Från arkivet kan man begära ut de undersökningar som är gjorda inom det område som man är intresserad av.

Spångadalen har delats upp i tre mindre delområden vilka benämns Bromstensgluggen.