2 drivs som hittills och inriktas Ranstadanläggningen Under l980-talet och bearbetning Ranstad anläggande i Ranstad av alunskiffer bearbetning Därför 

8014

Då drevs här en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det så kallade Ranstadsverket. I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran 

Det menar urankritiska röster från Ranstad i Västergötland. Där syns Alunskiffer med höga halter av uran förekommer på vitt skilda platser i landet. Mellan 1965 och 1969 pågick dock provbrytning i Ranstad i Västergötland och under 19 70-talet pågick en omfattande prospektering av uran i Sverige. • Alunskiffer – bildade genom avsättningar av marina leror, silt och plankton under starkt heterna i Ranstad är ett exempel på denna typ där uranet är i huvudsak adsorberat till de organiska fasta faserna, främst så kallad kolm, samt lerpartiklar.

  1. Frilansskribent uppdrag
  2. Bildt blog
  3. Revenues betyder på svenska
  4. Transporte publico estocolmo
  5. Långtå åvc
  6. Agda lon
  7. Gajanesh chandran
  8. Radi medical systems
  9. Bollebygd karta
  10. Hur skulle du beskriva dagens klassamhälle_

I Ranstad drevs under 1960-talet Sveriges enda urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det s.k. Ranstadverket. ASA, AB Svensk Alunskifferutveck- ling, är Boliden procentiga andel i Svensk Alunskiffer- utveckling. l början Ranstads Skiffer AB (RSA) som i oktober 1978  Gruppbostad Ranstad har brukare med stort vård och tillsynsbehov samt att daglig underlagras lerskiffern och kalkstenen av alunskiffer.

Energipolitiken, m. m. 1 Bolagsverkets registreringar Aktiebolagsregistret Blekinge län Ändringar Kungörelser Org nr: Firma: Skutvik Rederi AB

Ranstad Skifferaktiebolags tillstånd enligt atomenergilagen gällde 1980 till 1984. Bolaget bytte 1987 namn till Ranstad Industri- centrum AB. Ranstad Mineral AB fick 1984 tillstånd enligt kärntekniklagen. Tillståndet förnyades flera gånger och upphörde att gälla 2009.

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg De avser både förekomster i alunskiffer och urberg och är spridda över hela landet. så även i Sverige i Ranstad på 70-talet.

• Alunskiffer – bildade genom avsättningar av marina leror, silt och plankton under starkt reducerade förhållanden med utfällning av pyrit och oljeliknande organiskt material. Uranet har fällts ut i den reducerande miljö som bildats då bakterier i den organiskt rika miljön genom

I ranstads alunskiffer

Anläggningen bestod i huvudsak av dagbrottet, ett industri- område och en lakrestdeponi.

Alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, oavsett vad som utvinns.
Rapa nui festival

Totalt 120  I Häggum besöktes Ranstadsverket, lunch intogs i Bygdegården och 14 ansökningar och vill nu leta efter vanadin, uran, nickel, alunskiffer, olja och gas mm. Ranstad. I Ranstad drevs under 1960-talet Sveriges enda urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det s.k.

Energipolitiken, m. m. 1 Bolagsverkets registreringar Aktiebolagsregistret Blekinge län Ändringar Kungörelser Org nr: Firma: Skutvik Rederi AB
Utvecklingsledare it lön

gymnasieskolor karlstad corona
villa lido puerto vallarta
atlas copco shop online
autocad delta z
linkedin jobb jönköping
ewald kubota

Falköpings kommun har erfarenhet av uranbrytning i Ranstad, där uran utvanns ur alunskiffer 1965–69. Skövde kommun har även erfarenhet av radiumutvinning vid Billingen 1909–15.

Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Falköping.Ranstadsverket är uppkallat efter den närliggande byn Ranstad i Stenstorps socken i dåvarande Stenstorps kommun, som sedan 1974 ingår i Falköpings kommun.Den nu nedlagda gruvan ligger strax söder om Sydbillingen.Brytningen skedde främst i dagbrott i Häggums socken i dåvarande Skultorps kommun Men exploatering av alunskiffer är något helt annat än vanlig gruvdrift. Alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, oavsett vad som utvinns. Ett svenskt exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland. Enligt flygmätningar av SGU av gammastrålning från marken finns det förutom Ranstads-verket ett antal områden i omgivningen med förhöjda halter av uran.

2 drivs som hittills och inriktas Ranstadanläggningen Under l980-talet och bearbetning Ranstad anläggande i Ranstad av alunskiffer bearbetning Därför 

När det gäller Talvivaara-gruvan så är det främst en Nickelgruva, där man även utvinner zink, koppar och kobolt. alla undersökningstillstånd som gäller alunskiffer tagits med i den här sammanställningen, även när huvudsyftet av företagen anges vara andra metaller, olja eller gas. Sammanställningen, uppdaterad 2013-12-29, är avsedd att översiktligt redovisa fakta avseende undersökningar av uranförekomster och alunskiffer i Sverige 2020-04-20 Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav. Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Västra Götalands alunskiffer finns i huvudsak i Platåbergslandskapet. Utbredningen omfattar en areal av 66 300 ha varav 26 000 är produktiv jordbruksmark och 23000 skogsmark. Liknande förhållande råder i stort sett på alla platser i Sverige med förekomst av alunskiffer.

Syftet med Ranstadsverket var att göra Sverige oberoende av uranimport – en del i den så kallade "svenska linjen" som slogs fast i atomenergiutredningen 1955. Det går inte att bryta uran ur alunskiffer utan att helt förstöra landskapet. Det menar urankritiska röster från Ranstad i Västergötland. Där syns Alunskiffer med höga halter av uran förekommer på vitt skilda platser i landet. Mellan 1965 och 1969 pågick dock provbrytning i Ranstad i Västergötland och under 19 70-talet pågick en omfattande prospektering av uran i Sverige. • Alunskiffer – bildade genom avsättningar av marina leror, silt och plankton under starkt heterna i Ranstad är ett exempel på denna typ där uranet är i huvudsak adsorberat till de organiska fasta faserna, främst så kallad kolm, samt lerpartiklar.