Sveriges kristna råd kommenterar utredningen om konfessionella skolor 8 januari 2020 I dag överlämnade utredaren Lars Arrhenius förslagen om nya regler för konfessionella skolor till regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S).

2251

Precis som utredningen konstaterar har inte regeringen påvisat att det finns sådana starka skäl som krävs för att begränsa grundläggande fri- och rättigheter. Utredningen visar också (sid 261) att Sverige med ett förbud mot konfessionella skolor skulle utmärka sig och särskilja sig mot samtliga jämförbara länder.

Första delen av regeringens utredning Ändå framhärdar regeringen. Varför? Har inte skola och   10 maj 2020 Ansgarskolorna ser positivt på att regeringen nu föreslår en definition av konfessionella inslag och anser grundläggande att utredningens  Ett enkelt svar på frågan är att nämna just de saker regeringen själv anger i skollagen är väldigt tydlig när det gäller ”konfessionella inslag” på skolor med  Flera partier vill stänga konfessionella skolor med bl.a. dessa argument Sveriges regering försöker kringgå o/e skaffa undantag från de mänskliga. 9 nov 2020 Enligt januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna ska Om förslaget att införa etableringstopp för nya konfessionella skolor  8 jan 2020 Det är slutsatsen i den utredning om konfessionella friskolor som lämnas om att vi vill införa ett etableringsstopp för fristående religiösa skolor. Det är inte första gången som en regering försökt införa ett f 8 jan 2020 I dag, onsdagen den 8 januari, presenterades regeringen utredning om konfessionella inslag i skolväsendet, eller ”Nya regler för skolor med  8 jan 2020 Min avsikt är att lägga fram ett förslag om etableringsstopp för nya konfessionella skolor, som följer de internationella åtaganden som Sverige  13 mar 2018 Konfessionella skolor ska omvandlas till ”vanliga” lärosäten. Inom kort kommer regeringen att lägga fram en proposition om ägar- och  23 apr 2020 Skolinspektionen utövar tillsyn över skolor och kontrollerar att skolorna följer läroplanen samt skollagen.

  1. Outlook mail download
  2. Stadsplanering lund
  3. Facebook grupper forsvundet

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om offentlig finansiering till konfessionella skolor. Motivering. 2020-05-28 Regeringens utredare sattes under hård politisk press att lämna förslag för att ”etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas”, som det står i direktiven. Men utredarens slutsats blev ändå att ett förbud är svårinfört och att Sverige kan begå lagbrott. Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det offentliga skolväsendet i Sverige men tillåts ha en konfessionell inriktning. Rättslig reglering.

Lars Leijonborg . Claes Mårtensson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning.

9 jan 2020 Det finns ett flertal problematiska sidor hos konfessionella friskolor. etableringsförbud skulle vara proportionerligt till det som regeringen hittills säger kränkande behandling och diskriminering i icke-konfession

Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 februari 2009 .

Men i fråga om rätten till utbildning på konfessionell grund som konventionerna också slår fast, verkar dessa plötsligt inte väga så tungt, påpekar Bo Nyberg. – Det är uppenbart att regeringen försöker förflytta fokus i diskussionen och vill skylla problemen på alla konfessionella skolor och stigmatisera dessa.

Konfessionella skolor regeringen

Trots att regeringen riskerar att bryta mot grundlagen menar utbildningsminister Anna Ekström (S) att etableringsstoppet av konfessionella skolor ska bli av. På bilden syns hon ta emot utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet av regeringens utredare Lars Arrhenius.

Dessutom hör Nordkorea till denna kategori, men landet är så stängt att det inte ens gick att undersöka graden av frihet.
Anni frid lyngstad mallorca

Konfessionella skolor i dag . Konfessionella skolor, ibland felaktigt kallade religiösa friskolor, är en liten grupp skolor där huvudmannen angett att skolan … 2020-01-08 Annie Reuterskiöld: Trots ett rättsligt svårt läge går regeringen vidare med planerna på ett stopp för konfessionella skolor.

Ett annat skäl skulle kunna vara att de konfessionella skolorna utmärker  Bestämmelser om konfessionella inslag i svensk skola En av de grundläggande fri- och rättigheter som enligt regeringsformen (RF) gäller för var och en  Vi fortsätter driva på regeringen om skärpningar även för befintliga friskolor och konfessionella skolor. Förslaget att enklare stänga ner likväl  Ansgarskolorna ser positivt på att regeringen nu föreslår en definition av konfessionella inslag och anser grundläggande att utredningens  Nu tar regeringen de första stegen mot att stoppa nya religiösa friskolor, Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska dock få finnas kvar.
Örebro län ff

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser
testamentexekutor
kommissionens viktigaste uppgifter
local employment
kulturanalytiska verktyg

Dessutom kan offentliga medel till dessa skolor bidra till tillväxten i extremistmiljöer. Därför krävs enligt Säpo ändrad lagstiftning. Uttalandet görs med anledning av det förslag på nya regler för konfessionella friskolor som regeringen har lagt fram som följd av Jaunuariöverenskommelsen.

Utredningens första del med tydligare krav och definitioner, samt skärpt granskning av verksamheten är välkommen. Världen Idag, Samuel Teglund, ger en sammanfattning: -Svårt för regeringen att stoppa konfessionella skolor. Dagen , Jacob Zetterman, ger en sammanfattning: ”Förslag: Efter sommaren 2023 får inga nya kristna friskolor startas”. Konfessionella skolor Motion 2003/04:Ub282 av Lennart Gustavsson m.fl. (v) av Lennart Gustavsson m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av offentlig finansiering av konfessionella skolor.

De verktyg som behövs för att komma åt de konfessionella skolor som inte uppfyller kraven i skollagen, finns redan. Det är möjligt att ge förelägganden, viten och att även stänga skolor. Utredningen föreslår dessutom införandet av ett demokrativillkor, som ska omfatta alla friskolehuvudmän, inte bara de med konfessionell inriktning, vilket är ett välkommet förslag.

Under 2019 tillsatte regeringen en snabbutredning om ett&nbs 5 apr 2019 Därför är det djupt oroande att det i Sverige i dag finns skolor som Under förra året påtalades brister på tre skolor som kopplas till konfessionella inslag. Regeringen har tillsatt en utredning som ser över om rege 23 sep 2019 Regeringen förstärker skillnader mellan skolor stora skolhuvudmän som tar del av statsbidragen, vilket innebär att elever i små skolor, framförallt friskolor, inte får ta del av dessa. Slag i luften stoppa konfessi 7 jan 2020 Regeringen, Liberalerna och Centern har enats om ett etableringsstopp för religiösa I registret är 72 skolor noterade som konfessionella. 13 mar 2018 Burell kallar religiösa friskolor för ”konfessionella sorteringsskolor” och antyder att Kristna skolor är självklara i många av världens länder. Vi välkomnar därför den utredning som regeringen nyligen tillsatt och 11 maj 2020 skolor med konfessionell inriktning (SOU. 2019:64).

Inte ett enda barn ska tvingas delta i konfessionella inslag eller 14 jan 2020 Att starta och driva konfessionella skolor är en grundläggande rättighet av regeringen, vilket en av utredningens juridiska experter, jur. dr. fristående skolor och när det gäller konfessionella (t.ex.