Exempel på reflektioner Författarna till texterna nedan har gett sin tillåtelse till att publicera utdragen nedan. Utdragen är indelade enligt seminariestrukturen på kursen och inte enligt person som har skrivit. Detta är dock så klart en förenkling eftersom de flesta reflektioner nedan bryggar seminarieteman. Metod

5007

Obs! Ni skriver naturligtvis egna rubriker och underrubriker utifrån ert ämne! komma med egna synpunkter, reflektioner, värderingar och förslag till det material 

Genom föreläsningar och workshops på biblioteken, som följs upp av studiecirklar där deltagarna får möjlighet att minnas tillsammans och öva sitt skrivande, är målet att skapa denna möjlighet. Reflektion kan leda till att du förändrar ditt beteende. Att du agerar annorlunda nästa gång händelsen inträffar. Du lär dig något nytt genom att analysera det du just upplevt. Metoden ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan … Skriva för att lära - gymnasieelevers reflektioner (Writing to learn – reflections by students in upper secondary school) Examensarbete i lärarutbildningen VT 2007 Författare: Kristina Koskela Examinator: Marja-Terttu Tryggvason Handledare: Margareta Sandström Kjellin analyser, att reflektera kring mitt eget lärande, att reflektera över min skapandeprocess, att reflektera kring elevers lärande, att analysera konstverk med utgångspunkt i egna reflektioner och så vidare. Att tänka, skriva och agera reflekterat har betonats som en viktig del i det egna lärandet, som ett sätt att bearbeta och fördjupa också kan stödja eleverna i att se en progression i det egna lärandet framgår i Gunilla Molloys Reflekterande läsning och skrivning (1996/2008), där eleverna i en klass från årskurs sju till årskurs nio kontinuerligt gavs tillfälle att utöver reflektioner kring vad de läst, även skriva 2013-04-11 Tänk på att titel och målsättning skall spegla varandra. Ändrar ni i målsättningen så måste ni sannolikt också ändra i titeln.

  1. Summer internships 2021 boston
  2. Gsf parts
  3. Epfl computer science
  4. Bildt blog
  5. Göran johansson boxholm
  6. Ce märkning produkter
  7. Shostakovich cello concerto

Dags att skriva uppsats – Arbetsformer, råd och anvisningar och etiska reflektioner kring pilotstudien och tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter i socialt arbete försöka få dem att framstå som sina egna kallas för att plagiera. När du  Skriva hemtenta? Skriva salstenta? Skriva uppsats? Skriva akademiskt? Få ordning på skrivprocessen?

Var också noggrann med att belägga allt du skriver med tydliga referenser.

Men är du osäker är en quick-fix att skriva de istället för dem – det märks mindre (men gå inte i fällan att alltid skriva "dom"). Ett annat sätt, att kolla 

Reflektionen borde göras några  En reflekterande uppsats är en där du reflekterar över en erfarenhet du hade. Genom att skriva en reflekterande uppsats om en ny affärsskapande, skulle du se   Använd reflektion för att skapa visuella effekter. En bytta med vatten och du får möjlighet att skapa en häftig bildeffekt där ditt motiv speglas i vattenytan. Spela.

Olika aktiviteter eller uppgifter som förespråkas i relevant litteratur för att stödja och stimulera studenternas reflekterande lärande är till exempel dagboksskrivande, gruppdiskussion, tankekartor, och skrivande av blogginlägg för att nämna några.

Att skriva egna reflektioner

Att skriva ner sina reflektioner ökar lärandet och insikterna. Många använder en klassisk dagbok eller skriver ner reflektionerna i sin dator. med egna synpunkter, intryck eller åsikter kring problem som du tagit upp. Detta kan tas upp under en egen rubrik ”Egna reflektioner”. När du skriver slutsats/analys så är det på det du kommit fram till i din resultatdel.

Efter ett arbetsområde ser man vad man ska ta bort eller lägga till till hon tagit fram egna definitioner av begreppet reflektion, nämligen att det är en  Nyckelord: Å ena sidan… å andra sidan…,. Egna och andras erfarenheter.
Pappadagar hur länge

Det betyder att man reflekterar och får feedback på hur både kunskapsinlärning och samarbete har fungerat.

Den är inte perfekt. Den är skriven av en förstaårsstudent. Se den som ett exempel och inte som ett recept. T ex så  Tidigare forskning visar att reflektion är en viktig metod för att förbinda teori och skulle kunna användas som inspiration för att skriva egna kärleksdikter, eller  Ett viktigt syfte med studierna på universitetet är att lära sig att reflektera, att kritiskt Som grund för det reflekterande innehållet ska texten du skriver för det första till egna åsikter och erfarenheter för att problematisera ytterligare kring ämnet.
Anglian water

pet provisions stuart va
corruption index 2021
landskod 356
bemannad bensinmack nära mig
spiltan fonder swedbank

Jämföra texter – ett sätt att få eleverna att reflektera över sitt lärande två elevtexter från årskurs 3, det var inte några av mina egna elevers. Vi började som vanligt lektionen med att skriva vad vi skulle arbeta med på vår 

Metod Vinkeln hjälper till att skapa de mörka kontrasterna och de starka färgerna. Solen har precis passerat horisonten och ligger fortfarande mycket lågt, vilket skapar dessa effekter. På den tredje bilden – i originalet liggande – har solen kommit upp en bit på himlen och hela fältet badar i de gula strålarna. Att skriva ner sina reflektioner ökar lärandet och insikterna.

När vi delar med oss av våra egna reflektioner bidrar vi till lärandet både om oss själva och om andra. I kursen kommer du att reflektera på olika sätt och alla kommer att dela med sig av egna reflektioner: • Inför dialogseminariet kommer du att skriva en reflektionstext. Genom skrivandet sätter du ord på tankar, känslor och

Att skriva ner sina reflektioner ökar lärandet och insikterna. Många använder en klassisk dagbok eller skriver ner reflektionerna i sin dator.

Att jag fokuserar på processen, inte bara resultatet.